Gestucadoorde en geschilderde buitengevel woonhuis, in blokverband.