Buitengevelisolatie

Geisoleerde buitengevel in blokverband.